Musescore 2.1

Το Musescore στην έκδοση 2.1 έχει αρκετές νέες δυνατότητες και ήταν καιρός να το δοκιμάσω.

Χρησιμοποίησα μια παρτιτούρα πιάνου με κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες π.χ. πέρασμα μιας φωνής από το ένα πεντάγραμμο στο άλλο και τα κατάφερε αρκετά καλά.

https://imslp.org/wiki/Music_Drop_(Christias,_Michalis)

Η ανάγνωση του εγχειριδίου, όπως πάντα, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη γιατί κάποιες δυνατότητες ή χειρισμοί δεν φαίνονται εύκολα.

Τυπώνει πολύ ωραία, έχει τους ίδιους μουσικούς χαρακτήρες με την Lilypond.

Advertisements

Lilypond: Πρόγραμμα μουσικής τυπογραφίας

Στον χώρο του ελεύθερου λογισμικού η πιο σημαντική εφαρμογή μουσικής σημειογραφίας είναι η Lilypond.

Η Lilypond είναι ένα πρόγραμμα μουσικής σημειογραφίας αρκετά διαφορετικό από αυτά που είχαμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα: Η παρτιτούρα δεν δημιουργείται τοποθετώντας νότες και μουσικά σύμβολα με γραφικό τρόπο πάνω στην οθόνη, αλλά με την επεξεργασία ενός αρχείου κειμένου το οποίο σε μία «συμβολική γλώσσα» περιγράφει το μουσικό κείμενο. Από αυτό το αρχείο κειμένου η Lilypond παράγει ένα αρχείο pdf που περιέχει την παρτιτούρα μας. Το τυπωμένο αποτέλεσμα είναι υψηλής ποιότητας και μοιάζει με βιβλίο, ακόμη και αν χρησιμοποιήσουμε έναν συνηθισμένο εκτυπωτή.

Για παράδειγμα το παρακάτω κείμενο:

{
\time 2/4
\cleff bass
c4 c g g a a g2
}
Περιγράφει ένα απλό μουσικό απόσπασμα:
Αρχίζουμε με μέτρο 2/4 : \time 2/4
Στο κλειδί του μπάσου : \cleff bass
Ακολουθούν οι νότες, οι οποίες συμβολίζονται με τα γράμματα a, b, c κ.λ.π.
Οι ρυθμικές αξίες (διάρκειες) συμβολίζονται με αριθμούς δίπλα στις νότες: 4 ,2

Όσοι έχετε μια μικρή ιδέα από HTML είστε ήδη εξοικειωμένοι με την ιδέα μιας «γλώσσας» η οποία περιγράφει μορφοποιημένο κείμενο, για την ακρίβεια η γλώσσα τής Lilypond μοιάζει με το TeX (LaTeX). Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα επαγγελματικής μουσικής τυπογραφίας.

Σε σύγκριση με τις συνηθισμένες εφαρμογές γραφικής επεξεργασίας μουσικού κειμένου το σύστημα αυτό έχει κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ανάλογα ίσως με αυτά που θα μπορούσαμε να δούμε αν συγκρίναμε το LaTeX με τους συνηθισμένους γραφικούς (What You See Is What You Get) κειμενογράφους. Για το θέμα αυτό έχουν γραφτεί πολλά και δεν αισθάνομαι κατάλληλος να προσθέσω περισσότερα. Θα προσπαθήσω να δω το θέμα από την κάπως πρακτική σκοπιά του μουσικού:

Για έναν τυπογράφο, είναι αλήθεια, τα πλεονεκτήματα της Lilypond έναντι των γραφικών συστημάτων είναι αποφασιστικά: Καλύτερος έλεγχος πολύ μεγάλων κειμένων, αυτόματη μορφοποίηση ανάλογα με τη δόμηση, εύκολες αλλαγές στην συνολική εικόνα (Lay Out) χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουμε με το χέρι εκατοντάδες στοιχεία, εύκολη σύνθεση του συνόλου (παρτιτούρα) από τα μέρη (πάρτες) – ή και αντίστροφα διαχωρισμός τους – με τις αναγκαίες αλλαγές σε μορφοποίηση αποστάσεις κ.λ.π. να γίνονται αυτόματα καθώς και πολλά άλλα.

Για έναν μουσικό όμως υπάρχουν μερικές δυσκολίες:

  • Κάποια επιδεξιότητα στην πληκτρολόγηση είναι απαραίτητη. Εάν πληκτρολογεί κανείς με τη μέθοδο των «δύο δακτύλων» η εργασία του δεν θα είναι αρκετά γρήγορη και απρόσκοπτη.
  • Η Lilypond μπορεί να δημιουργήσει και ένα midi αρχείο ώστε να ακούσουμε το γραπτό μας. Λειτουργίες όμως όπως τμηματική ή επαναλαμβανόμενη εκτέλεση, εκτέλεση μέρους μόνον του συνόλου, εισαγωγή φθόγγων με μουσικό (midi) πληκτρολόγιο κ.λ.π. για να πραγματοποιηθούν χρειάζονται την συνεργασία άλλων προγραμμάτων. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν και αναπτύσσονται γρήγορα (π.χ. Denemo) αλλά δεν είναι ακόμη ώριμα για επαγγελματική χρήση.

Πολλοί θα προσμετρήσουν στα μειονεκτήματα την έλλειψη γραφικού περιβάλλοντος η οποία κανει την Lilypond δύσκολη αρχικά στην χρήση. Όμως υπάρχουν αντισταθμιστικά πλεονεκτήματα όπως ανέφερα παραπάνω και άλλωστε κάθε επαγγελματικό εργαλείο απαιτεί κάποια εκμάθηση για να παράγει αξιόλογα αποτελέσματα.

Ο γράφων χρησιμοποιεί την Lilypond για την επεξεργασία μουσικού κειμένου εδώ και αρκετό καιρό. Ένα δείγμα μπορείτε να δείτε εδώ: Θέματα Αρμονίας.

Περισσότερα παραδείγματα μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο της Lilypond. Στον ίδιο  ιστοχώρο μπορείτε να διαβάσετε και ένα ενδιαφέρον άρθρο για την μουσική τυπογραφία.